Uredništvo

Študentski most je brezplačna revija, ki jo izdaja študentski svet Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Poslanstvo, namen in javni interes revije je obveščanje študentov in ostalih bralcev o aktualnem dogajanju na UL FGG.

V reviji objavljamo strokovne in ostale člankov s področij, ki so zanimiva študentom in zaposlenim na FGG, objavljamo vtise študentov iz študijskih in ob študijskih dejavnostih ter informiramo bralce o novostih in aktualnih projektih iz področij gradbeništva, okoljskega gradbeništva, geodezije in vodarstva. Revija izhaja štirikrat letno v tiskani obliki (ISSN c508-654x). Revija je v digitalni obliki prosto dostopna na spletni strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter je objavljena na facebook strani revije Študentski most.

 

Glavni in odgovorni urednik: Đorđe Đukić
Poduredniki: Gjorgjija Pandev, Deja Mavri, Sara Joveska
Oblikovanje: Tilen Pinter
Lektoriranje: Ana Rakovec
Izdaja: ŠS FGG
E-naslov uredništva: revija.most@gmail.com
ISSN c508-654x
Sodelavci: Martin Maglica, Anja Rakonjac, Špela Kne, Gaja Medved, Amel Emkić, Katja Arh, Jaka Majnik, Magdalena Tasevska, Ivona Nančeska, Stefan Kordić