Uredništvo

Študentski most je brezplačna revija, ki jo izdaja študentski svet Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Poslanstvo, namen in javni interes revije je obveščanje študentov in ostalih bralcev o aktualnem dogajanju na UL FGG.

V reviji objavljamo strokovne in ostale člankov s področij, ki so zanimiva študentom in zaposlenim na FGG, objavljamo vtise študentov iz študijskih in ob študijskih dejavnostih ter informiramo bralce o novostih in aktualnih projektih iz področij gradbeništva, okoljskega gradbeništva, geodezije in vodarstva. Revija izhaja štirikrat letno v tiskani obliki (ISSN c508-654x). Revija je v digitalni obliki prosto dostopna na spletni strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter je objavljena na facebook strani revije Študentski most.

 

Glavna in odgovorna urednica: Jovana Rakić
Poduredniki: Timotej Jurček, Sara Joveska, Deja Mavri
Oblikovanje: Matej Toporiš
Lektoriranje: Manja Arnšek
Izdaja: ŠS FGG
E-naslov uredništva: revija.most@gmail.com
ISSN c508-654x
Sodelavci: Amel Emkić, Savin Kotnik, Jaka Majnik, Tilen Pinter, Igor Mlakar, Veronika Grabrovec, Neža Ema Komel, Špela Kne, Matija Majhen, Simon Arčan, Caterina Leonardi, Magdalena Tasevska, Leja Poljšak