”Shear Lag” efekt

Fenomen neenakomerne razporeditve normalnih napetosti v pasnici prereza, od stika s stojino do...

Preberi več