AutoCAD 2021 omogoča dostop do boljših delovnih procesov, specializiranih industrijskih orodij in novih avtomatizacij, ki pomagajo doseči večjo produktivnost pri 2D in 3D načrtovanju. Večina izboljšav programa AutoCAD 2021 je usmerjena v omogočanje oddaljenega sodelovanja med uporabniki in zagotavljanje hitrejše in bolj enostavno uporabniško izkušnjo.

Grafične izboljšave

Hitrost pomikanja in povečevanja v 2D je bila izboljšana s tehniko, ki izkorišča predmete s podobnimi lastnostmi in drugo tehniko, ki prikazuje ustrezne stopnje podrobnosti na različnih stopnjah povečave.

Ko se izvaja pomikanje in povečevanje se elementi v risbi, samodejno regenerirajo, kot je potrebno. Običajno ta operacija ni opazna, razen na zelo velikih risbah, kjer bibi bilo morda smiselno izklopiti regeneriranje pri premikanju ali povečevanju. To je mogoče storiti s spreminjanjem RTREGENAUTO spremenljivke.

Odzivnost programa pri uporabi 3D orbitiranja, pomikov in povečav se je znatno izboljšala pri večjedrnih procesorjih. To izboljšanje je najbolj opazno pri zapletenih 3D modelih z uporabo vizualnih slogov, ki upodabljajo ukrivljene površine.

Zgodovina risanja

Medtem ko datoteke BAK ohranjajo eno, prej shranjeno različico datoteke, pa datoteke shranjene v oblaku OneDrive, Dropbox in Box, ohranjajo prejšnje različice datotek DWG, ki se shranjujejo na njihove strežnike. Seznam prejšnjih različic je mogoče filtrirati po datumih, uporabnikih, ki so shranili posamezno različicoter časovni razliki med trenutno in ostalimi. S tem je iskanje prave različice veliko lažje in bolj pregledno. Funkcija omogoča tudi primerjavo trenutne risbe s prejšnjimi različicami. Ta funkcija je še posebej uporabna, če ima več ljudi dostop do datoteke in je potrebno videti kaj se je spremenilo ter kdaj.Odpremo jo lahko z ukazom DWGHISTORY, zapremo pa z DWGHISTORYCLOSE.

Različne možnosti filtriranja

Pretekle različice razdeljene glede na čas in uporabnika

 

 

 

 

 

 

 

 

Posodobitev hitrega merjenja

Hitro merjenje je bilo dodano v prejšnji različici AutoCAD 2020, tokrat pa prinaša še nekaj praktičnih posodobitev. Ukaz MEASUREGEOM zdaj podpira hitro merjenje površin in obodov zaprtih območij na risbi. S klikom znotraj zaprtega območja, ki se obarva v zeleno barvo se v ukazni vrstici prikaže izračunana vrednost. Z merjenje vsote površin in obodov več medsebojno ločenih območij je potrebno držati tipko SHIFT, s katero omogočimo seštevanje posameznih območij.

Merjenje površin

Hitro rezanje

Pri ukazu TRIM je dodan podukaz MODE, ki omogoča izbiro standardnega načina rezanja ali hitrega (QUICK).  S hitrim rezanjem ni potrebno izbirati mej rezanja, saj jih program zazna sam in je zato rezanje veliko hitrejše. Izbrati je možno en ali več segmentov, ki jih je potrebno skrajšati ali podaljšati. Pri uporabi hitrega ukaza TRIM znotraj objektov, ki vključujejo šrafure se črta prekine na obeh stran objekta.Notranja geometrija šrafura pa je izključena iz te operacije in se ne spremeni. Ukaza TRIM in EXTEND ostajata enaka, dodana pa je sistemska spremenljivka TRIMEXTENDMODE, ki omogoča preklop med navadno operacijo rezanja in hitrim načinom.

Enostavno rezanje črt pri šrafiranih površinah

Revizijski oblaki

Ko je v risbi ustvarjen revizijski oblak se velikost lokov določi glede na razmerje v trenutnem pogledu, kar zagotavlja, da jerevizijski oblakrazumne velikosti.Dolžino lokov je mogoče spreminjati v nastavitvah ali z ukazom REVCLOUDPROPERTIES, s katerim lahko tudi spreminjamo barvo in sloj na katerem se nahaja revizijski oblak.

Revizijski oblaki

Sinhronizacija blokov

Izboljšave palete blokov

Izboljšana paleta blokov omogoča dostop do blokov v risbi kadarkoli in kjer koli. S prijavo v Autodeskov račun je mogoča sinhronizacija s ponudniki storitev v oblakih, kjer so shranjeni podatki bloki in knjižnice blokov.

XREF primerjalna paleta

 

 

 

XREF primerjava

Sedaj je mogoče videti in primerjati spremembe tudi v sklicevalnih risbah (XREF). Vse spremembe sklicevane risbe so označene z revizijskimi oblaki. Če se je sklicana risba kakorkoli spremenila, se v spodnjem desnem kotu okna aplikacije prikaže sporočilo). S klikom na sporočilo se sklicevana risba lahko posodobi ali pa prikaže spremembe z revizijskimi oblaki. Z ukazom XCOMPARE se pojavi orodje za primerjavo sklicevane risbe z zadnjo različico, z ukazom XCOMPARECLOSE pa zapremo orodje za primerjave.

Uroš Jotanović