Ko slišimo besedo karta, si običajno predstavljamo karto s prepletenimi ulicami, vodnimi površinami, gozdovi, stavbami in podobno, ki bi nam morala pomagati pri orientaciji in navigaciji v prostoru. Vendar se ne zavedamo, da danes karte služijo veliko več zadevam.
S pomočjo tehnologije lahko hitreje in enostavneje kot prej izdelamo karte za ponazoritev različnih situacij, pojavov in podatkov.

S pomočjo kart lahko prebivalce seznanjamo z vremensko napovedjo, poročamo o rezultatih lokalnih ali državnih volitev, o potresih, ki so se v določenem obdobju zgodili na določenem območju. Poleg tega lahko prikazujemo časovne pasove, poštne številke, povprečni zaslužek prebivalcev in podobno.

Karte, ki jih poznamo danes, lahko razdelimo po vsebini na dve glavni skupini: splošne in tematske karte. Splošne geografske karte enakomerno prikazujejo naravne in grajene elemente glede na merilo, tematske pa poudarjeno prikazujejo določene objekte, pojave, stanja in podobno.
V nadaljevanju je predstavljeno nekaj različnih kart, ki pripadajo eni ali drugi skupini.

Politične karte

Politične karte so splošne karte, ki jih srečujemo najpogosteje. Prikazujejo geografske meje med enotami, kot so države in občine. Prikazujejo ceste, mesta, gozdove in glavne vodne površine, kot so oceani, reke in jezera. Sem spadajo karte, ki smo jih v šoli uporabljali za spoznavanje strani sveta.

Na njih je lahko prikazana vsebina določene občine, mesta, države, kontinenta, lahko pa tudi celega sveta. V glavnem so namenjene spoznavanju geografije sveta.

Topografske karte

Topografske karte so splošne karte, ki se običajno uporabljajo za prikaz oblike zemeljskega površja. Za prikaz oblike zemeljskega površja je potrebno na primeren način prikazati višine – na topografskih kartah to običajno naredimo s plastnicami.

Tovrstne kartе najpogosteje uporabljajo ljudje, ki potrebujejo podatke o višini določenega območja. To so geodeti, geologi, prostorski načrtovalci, arhitekti, biologi, vojska, pa tudi ljudje, ki se ukvarjajo z določenimi športi, kot so lov, smučanje, pohodništvo in podobno.

Poleg podatkov o višini topografske karte prikazujejo tudi pomembne naravne značilnosti (jezera, reke, potoke, gozdove …) in kulturne značilnosti (ceste, zgradbe, pokopališča, cerkve, šole …). Njihove lokacije so določene s topografijo, zaradi česar so pomembni elementi topografskih kart.

Karte, ki prikazujejo vremenske pogoje

Ne glede na to ali spremljamo vremensko napoved na televiziji ali na spletu, so vremenski pogoji na kartah vedno prikazani.

Tovrstne karte se uporabljajo za prikaz napovedanih temperatur, napovedanih padavin, različnih nevihtnih opozoril, hitrosti in smeri vetra, možnosti padavin, vrste padavin, nabiranja snega in številnih drugih vidikov vremena. So del skupine tematskih kart in lahko rečemo, da so najpogosteje uporabljane tematske kartе.

Običajno so animirane in zelo uporabne, saj z njihovo pomočjo lahko načrtujemo dan, kakšno potovanje v prihodnosti ali dejavnost, ki se bo odvijala na prostem.

Katastrski načrti

Katastrski načrti so karte, ki so zelo podrobne. Običajno prikazujejo posamezne nepremičnine in informacije o teh nepremičninah, kot so številka, lastnik, meje in podobno. Pomagajo nam pri geodetskih izmerah in jih je mogoče kombinirati za izdelavo večjih katastrskih načrtov.

 

Karte virov

Karte virov so tematske in pogosto narejene tako, da sporočajo geografsko porazdelitev naravnih virov. Ti zemljevidi lahko prikazujejo države z največjo proizvodnjo diamantov ali geografski obseg naftnega polja. Oblast jih uporablja najpogosteje, ker ji pomagajo razumeti, koliko naravnih virov ima na razpolago, kako so le-ti urejeni in kako se jih lahko uporablja. Prek njih lahko izve več o naravnih virih svojih zaveznikov in potencialnih sovražnikov. Te karte pomagajo tudi rudarskim podjetjem in so pomembne za oceno transportnih možnosti in težav, povezanih s porazdelitvijo virov.

Karte potresov

Obstaja veliko vrst kart potresov. Nekatere prikazujejo epicenter potresa (točka na Zemljini površini, od koder izvirajo vibracije potresa). Najpogosteje je epicenter prikazan z znakom, kateremu lahko spreminjamo velikost, obliko in barvo glede na to, kako močan je bil potres, kako globoko je bil v tleh, kdaj se je zgodil …
Karte intenzivnosti prikazujejo geografsko razporeditev tresenja tal, ki ga je povzročil potres ter se lahko uporabljajo kot merilo nevarnosti potresa v prihodnosti. Karte nevarnosti potresa prikazujejo geografska območja, ki so izpostavljena posebnim vrstam nevarnosti.

Podnebne karte

Podnebne karte prikazujejo podatke o podnebju na določenem izbranem območju. Prikazujejo lahko posebna podnebna območja, območja glede na temperaturo, količino snega, ki ga območje prejme, ali povprečno število oblačnih dni.

 

 

Karte z rezultati volitev

V Združenih državah Amerike so ti zemljevidi zelo pogosti, kar je logično, saj analizirajo rezultate 50 držav in milijonov ljudi. Na nek način jih lahko uvrstimo tudi med politične karte. Običajno ima vsak kandidat svojo barvo in države, v katerih je zmagal, so obarvane z njegovo barvo. V Združenih državah Amerike so znane rdečo-modre karte, kjer so republikanci predstavljeni z rdečo, demokrati pa z modro barvo.

Ko so volitve v teku in ko se poroča o rezultatih, se jih lahko prišteva med tematske, kmalu zatem pa jih obravnavamo kot splošne karte zgodovinskega pomena.

 

Geološke karte

Geološke karte prikazujejo vrste kamnin in usedlin, ki so prisotne takoj pod površino geografskega območja.

Geološke karte so zelo pomembne iz več razlogov. Za gradbene materiale se uporabljajo nekatere vrste kamnin: če imamo geološko karto kamnin, lahko preverimo, kje se nahajajo kamnine, ki jih potrebujemo. S pomočjo karte lahko iščemo tudi kamnine, ki vsebujejo dragocene minerale. Geološke karte izdelajo geologi na terenu, ki identificirajo, vzorčijo in merijo kamnine.

Na podlagi predstavljenih kart lahko zaključimo, da nam le-te olajšujejo življenje. Pravijo, da je slika vredna tisoč besed (ali številk). Vse informacije, ki jih dobimo v obliki besed ali številk, si lažje predstavljamo, če so grafično prikazane. Zato se danes pri obveščanju javnosti o nekaterih novicah ali rezultatih glasovanja pa tudi pri izvajanju različnih kampanj uporabljajo karte.

Pogosto jih uporabljamo v znanosti, saj nam omogočajo, da lažje poiščemo tisto, kar potrebujemo, lažje analiziramo podatke in predstavimo končne rezultate.

Sara Joveska

Viri: https://geology.com/maps/types-of-maps/#political-maps

https://www.icsm.gov.au/education/fundamentals-mapping/types-maps/cadastral-maps-and-plans

https://www.thoughtco.com/types-of-maps-1435689

https://mapgeeks.org/different-types-maps/