Čeprav so zemljevidi že dolgo del našega vsakdanjega življenja, so se spremenili način njihove izdelave, izgled in uporaba; in še vedno se spreminjajo. Če naredimo pregled zgodovine, ugotovimo, da so bili zemljevidi do petdesetih letih prejšnjega stoletja preprosti. Predvsem so bili le kos papirja; računalniki niso bili vključeni. Ustvarjanje zemljevida na papirju je velik izziv in včasih celo nemogoč, zato so kartografi in drugi znanstveniki želeli najti drugačen način ustvarjanja zemljevidov in shranjevanja podatkov. 10 let kasneje, v 60. letih prejšnega stoletja, so se prvič pojavili računalniki in posledica tega je bil začetek razvoja sistema, ki je danes znan kot Geografski informacijski sistem.

Geografski informacijski sistem je sistem, zasnovan za zajem, shranjevanje, manipulacijo, analizo, upravljanje in predstavitev prostorskih ali geografskih podatkov. Uporabnikom omogoča dodajanje svojih podatkov, spreminjanje podatkov, urejanje zemljevidov, predstavitev njihovih rezultatov in podobno. Lahko rečemo, da se večinoma uporablja za inženiring in načrtovanje prostora, vendar so geografski informacijski sistemi zelo uporabni tudi v drugih panogah, kot so poslovanje, promet, upravljanje.

Čeprav se je GIS začel razvijati v 60. letih prejšnjega stoletja, je bil doktor John Snow prvi, ki je zemljevidu dodal geografske plasti, kar je bila ogromna inovacija. Živel je v Londonu, ko je leta 1854 mesto prizadela kolera. Dr. Snow je kartiral lokacije izbruhov, ceste, meje lastnine in vodne linije. Spoznal je, da se kolera ne razmnožuje po zraku, ampak po vodi. V tistem času je bilo to odkritje zelo pomembno.

GIS, kot ga poznamo danes, je rezultat kombiniranja različnih tehologij. Te tehnologije so matematika, računalniško kartiranje, programiranje, računalniško oblikovanje, baze podatkov in podobno. Prvi računalniški geografski informacijski sistem se je pojavil leta 1963. Kanadska vlada je želela sestaviti kanadski popis zemljišč, ker je menila, da je pravilna raba zemljišč zelo pomembna. Želeli so, da so vsi podatki o rabi zemljišč organizirani in dostopni na enem mestu. Ustvarjalec prvega GIS-a je Roger Tomlinson. V sodelovanju s kanadsko vlado je ustvaril GIS in mu dal ime.

Zelo veliko vlogo pri ustvarjanju in razvoju GIS-a je imel tudi Harvardski laboratorij. Ustanovil ga je Howard Fisher leta 1965, leto preden je ustvaril SYMAP (Synteny Mapping and Analysis Program) – računalniški program za kartiranje. V letih, ki so sledila, so številni geografi, načrtovalci in računalničarji v laboratoriju delali različne koncepte GIS-a. Kmalu po ustanovitvi je laboratorij razvil prvi vektorski GIS, imenovan ODYSSEY GIS.

V letih, ki so sledila, če smo natančnejši, leta 1969, je ustanovljeno podjetje ESRI. ESRI pomeni Environmental Systems Research Institute. Ustanovila sta ga Jack Dangermond, ki je pred tem delal v laboratoriju na Harvardu, in njegova žena Laura. Na začetku je bilo ESRI svetovalno podjetje za rabo zemljišč, danes pa je eden največjih dobaviteljev programske opreme za geografske informacijske sisteme, spletne aplikacije za upravljanje GIS in geo podatkovne baze.

Še en velik in pomemben dobavitelj programske opreme za geografske informacijske sisteme je Ordnance Survey – agencija za kartiranje Velike Britanije. Agencija ponuja veliko različnih podatkov, ki vključujejo vsako hišo, vsako ograjo in vsak tok v vseh delih Velike Britanije.

Prvo srečanje GIS-a je bilo organizirano v Veliki Britaniji leta 1975, prva konferenca ESRI pa leta 1981. Obeh dogodkov se je udeležila majhna skupina ljudi. Danes so ta srečanja in konference vse večje in večje, GIS pa omogoča uporabnikom po vsem svetu delitev podatkov in ustvarjanje lastnih digitalnih zemljevidov ter uporabo GIS-a za reševanje resničnih življenjskih težav.

 

Sara Joveska

Viri:

https://gisgeography.com/history-of-gis/

https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/history-of-gis