UL FGG ima na magistrskem študiju Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (MA-VOI) sklenjena že dva sporazuma o dvojni diplomi (»double-degree«, DD). Prvega smo podpisali leta 2017 s Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), program Natural Resource Sciences v Wädenswilu, drugega pa pred dobrim mesecem dni z Università della Calabria (UNICAL), program Environmental Engineering s sedežem v kraju Rende v bližini Cosenze na Kalabriji. 

V laboratoriju Unical (foto Unical)

 

Kaj pravzaprav je dvojna diploma? Študentske izmenjave prek programov ERASMUS+ in CEEPUS so študentom dobro znane. Te omogočajo izmenjavo in priznavanje ECTS, opravljenih na izbrani univerzi v tujini. Na ta način študenti opravijo del obveznosti na tuji univerzi, opravljeni izpiti pa štejejo enako, kot če bi jih opravili na svojem študijskem programu na UL FGG. Dvojna diploma ponuja nekoliko več. Oba sporazuma omogočata študentu, da opravi en semester (30 ECTS) na tuji univerzi in napiše (eno) magistrsko nalogo z mentorjema z obeh univerz, nato pa mu obe univerzi priznata izobrazbo magistra inženirja in izdata vse listine o končanem študiju in pridobljeni izobrazbi. Iz tega izhajajo vse pravice, ki jih pridobijo diplomanti obeh univerz, med drugim tudi možnost opravljanja strokovnega/državnega izpita v obeh državah in nadaljevanje študija na doktorski stopnji obeh univerz brez dodatnih formalnosti, v skladu z veljavno zakonodajo obeh držav.

 

V kampusu je dobro poskrbljeno za študente (foto Unical)

Pogoj za priznavanje dveh magisterijev je, da študent pridobi vse kompetence, ki jih zagotavljata oba študijska programa, med katerima je sklenjen sporazum. Zato izbira predmetov ni popolnoma prosta, ampak je potrebno izbrati tiste predmete, ki omogočajo pridobitev vseh kompetenc obeh študijskih programov. Z vsakim študentom zato sklenemo individualni sporazum: svetujemo in pomagamo pri izbiri predmetov, na koncu pa odobrimo tiste, s katerimi omogočimo pridobitev vseh potrebnih znanj.

Sporazum med MA VOI in ZHAW Natural Resource Sciences izvira iz desetletja sodelovanja na raziskovalnih projektih med raziskovalci Oddelka za okoljsko gradbeništvo UL FGG in Institute of Natural Resource Sciences (IUNR) ZHAW. Z obojestransko pobudo smo sodelovanje nadgradili z DD študijem. IUNR je izrazito usmerjen v trajnostni razvoj, kar se odraža tudi v študijskem programu. Poudarek je na eksperimentalnem in praktičnem delu, ki ga omogočajo dobro opremljeni laboratoriji v Wädenswilu ob Züriškem jezeru, kjer je sedež Univerze. Usmeritve raziskovalnih nalog, kjer lahko sodelujejo tudi študenti med pripravo magistrske naloge, obsegajo varno preskrbo s hrano, zagotavljanje energije iz obnovljivih virov, ohranjanje biodiverzitete in ekološko inženirstvo v najširšem smislu.

Sodelovanje z UNICAL je novejše in se še razvija predvsem na področju prenosa in pretvorb onesnažil v vodnem okolju. Študijski program UNICAL Environmental Engineering je programu MA VOI zelo podoben, kompetence obeh študijev se ne razlikujejo, vsebine posameznih predmetov pa so razporejene drugače. Program je za naše študente nedvomno zanimiv zaradi specifičnih dodatnih znanj, ki jih ponuja univerza na jugu Italije. Tamkajšnja problematika je povezana s sredozemskim podnebjem, bližino morja, agrarnim okoljem, zagotavljanjem kakovostne pitne vode, energetiko in zahtevno geološko podlago, na kateri se pogosto prožijo plazovi.

Akvaponika v laboratorijskih razmerah (foto ZHAW)

V prvem letu so izbrali možnost dvojne diplome trije študenti iz Švice, ki pridejo na UL FGG v poletnem semestru, naši študenti pa se za izmenjavo s ZHAW letos niso odločili. V študijskem letu 2019/2020 pa se, kot rečeno, poleg Züricha odpira tudi možnost odhoda v južno Italijo.

Število izmenjalnih študentov je na obeh institucijah omejeno na 10, prijavijo pa se lahko študenti, vpisani v prvi letnik magistrskega študijskega programa Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Prva dva semestra opravijo študenti na domači univerzi, za izmenjavo lahko izberejo tretji ali četrti semester. Postopek izbire obsega prijavo na razpis (do konca januarja v prvem semestru prvega letnika magistrskega študija), izbiro in obvestilo (do konca aprila), nato pa se podpiše individualni učni načrt z izbranimi obveznostmi na tuji univerzi. Tudi za odhod v tujino v tretjem semestru tako ostane dovolj časa za organizacijo bivanja, zavarovanja in vseh drugih potrebnih formalnosti.

Nekaj informacij o poteku prijave in postopkih izbire najdete v spletenem referatu. Za dodatne informacije sva na voljo skrbnik obeh DD programov Dušan Žagar (dusan.zagar@fgg.uni-lj.si) in vodja službe za mednarodno in raziskovalno dejavnost Romana Hudin (romana.hudin@fgg.uni-lj.si).

 

izr. prof. dr. Dušan Žagar, univ. dipl. inž. grad.