Tokrat v rubriki od študenta do strokovnjaka predstavljamo nekdanjega študenta Fakultete za gradbeništvo, ki se je po končanem študiju zaposlil in uveljavil na gradbeno-vodarskem področju.

Jani Trojner, dipl. inž. grad., vodja Oddelka za komunalo, hidrotehniko in okoljsko infrastrukturo, s svojimi izkušnjami in znanjem rešuje inženirske probleme v podjetju Lineal d.o.o. S študenti Vodarstva in okoljskega inženirstva smo imeli možnost, da pod njegovim vodstvom od bližje spoznamo podjetje, ki pokriva prav vse dejavnosti, za katere se izobražujemo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.

Najprej vas prosimo, da se nam na kratko predstavite. Kako mislite, da bi vas opisali nekdanji sošolci in sedanji sodelavci? 

Nekdanji sošolci … to je pa že pred toliko leti, da odgovor ne bi bil relevanten. Sodelavci pa menim, da bi rekli, da sem družaben, pripravljen na dialog, kolektiven, zagnan. No, vsaj upam, da bi rekli tako.

Kdaj in zakaj ste se odločili za študij gradbeništva? Kaj je botrovalo vaši odločitvi?

Kot večina najstnikov sem tudi jaz begal, kam po končani srednji šoli in za katero smer naj se odločim. Vedel sem le, da želim nekaj naravoslovnega. Na prva tri mesta prijavnice sem vpisal (1) gradbeništvo, (2) gozdarstvo in (3) strojništvo. Gradbeništvo in konstruiranje me je pač zanimalo. Takrat se mi še sanjalo ni, da bom pristal v vodarstvu. A če bi takrat to vedel, bi bila odločitev mnogo lažja.

Po končanem študiju ste hitro dobili zaposlitev. Se vam zdi, da fakulteta nudi dovolj znanja, da lahko na nek način “konkurenčno” vstopimo na trg dela? Katere delovne izkušnje so iz časa študija najbolj koristne, da jih delodajalci cenijo?

Glede na to, da sem študiral na konstruktorski smeri, sem imel zelo malo predznanja. Zagotovo v času študija pridobimo teoretično znanje, ki pa ga vsak posameznik uspe na svoj način implementirati v vsakodnevne probleme. Vsekakor pa mislim, da času študija predvsem osvojimo reševanje problemov in se naučimo »učiti«. Na fakulteti se soočimo s približno 40 izpiti, kar pomeni, da moramo rešiti 40 problemov oz. ovir, mimo katerih je potrebno najti pot. Danes imam priložnost izbirati kader, pri čemer veliko poudarka namenjam osebnosti kandidatov, in ne toliko ocenam s fakultete. Znanja so danes relativno lahko dostopna.

Kot smo že omenili, ste zaposleni v podjetju Lineal. Kaj je vaša funkcija kot vodja oddelka? Kaj vam je pri delu najbolj všeč in kaj najmanj? 

Kot vodja oddelka skrbim predvsem za vodenje skupine, komercialne aktivnosti, menedžment oddelka in seveda vodenje projektov, ki sodijo v naše področje.

Všeč mi je delo z ljudmi in reševanje tehničnih problemov, ne maram pa birokracije.

Sodelujete na veliko projektih, tudi v tujini. Katerega bi nam predstavili in se vam zdi najzanimivejši? Je službenih potovanj veliko?

Z oddelkom, ki ga vodim, smo sodelovali pri veliko projektih, in sicer od najzahtevnejših inženirskih objektov doma in v tujini, kakor tudi pri manjših projektih ureditev voda znotraj specifičnih okolji. Vsak projekt ima svoje posebnosti in svoj unikaten problem. Projekti so svojevrstni in zanimivi, ker se znotraj njih prepleta neskončno neznank, od zahtevnih terenskih pogoje, do slabih vhodnih podatkov, muhastih naročnikov in seveda birokratskih težav. In to »slalomiranje med težavami« daje čar temu delu, sploh če delaš z najboljšo ekipo.

Sicer pa je težko izpostaviti posamezen projekt, saj je vsak specifičen, zato bom na kratko opisal le tri, ki jih imam trenutno v spominu in sem ponosen nanje.

Odvodnja AC Draženci–Gruškovje

Velik obseg kanalskih sistemov v zelo zahtevnem terenu. Ob izgradnji je bilo malo težav in danes, ko je I etapa v obratovanju, vse deluje brez težav. No, določene težave so se pojavile (4. 5. 2018), ko je bil naliv več kot 100 letne povratne dobe.

Rekonstrukcija obstoječega kanalizacijskega sistema v mestu Otočac

Obstoječ sistem v zelo slabem stanju in preobremenjen s padavinskimi vodami. Z zelo nizko investicijo smo uspeli sanirati obstoječe stanje.

HH analiza v sklopu DPN II tira Šentilj–Maribor

Projekt je bil specifičen zaradi zelo zahtevnega umeščanja objekta (železniške proge) v dolino reke Cirknice, ki v večjem delu poplavlja.

Glede na to, da imamo na oddelku trenutno aktivnih cca. 50 projektov pri nas in v tujini, je službenih potovanj veliko, včasih celo preveč.

Podjetje v katerem delate, pokriva ogromen spekter področij. Katera področja se vam zdijo najperspektivnejša in zakaj? Bi katero od dejavnosti v podjetju še posebej izpostavili zaradi izjemnih dosežkov?

V podjetju Lineal d.o.o. pokrivamo praktično celoten spekter inženirskih gradenj. Aktualnost posameznih področji se skozi čas različno odraža. Vsekakor se mi zdijo zelo perspektivno področje upravljanja z vodami, kot so poplavne analize, sanacije kanalskih sistemov, optimizacije vodovodnih sistemov, skratka večji potencial vidim v upravljanju z obstoječimi sistemi, novogradenj bo čez čas nekoliko manj.

Smo pa sedaj v času nove dobe gradbeništva, in sicer uvedbe BIM tehnologij v inženirsko gradbeništvo, kar bo zelo vplivalo na razvoj in vodenje investicij. BIM je vsekakor prihodnost, mimo katere ne smemo oziroma se ji ne moremo izogniti.

Če se vrnemo nazaj na tujino … dokaj veliko število mladih išče delo ali študij v tujini. Ali ste kdaj razmišljali, da bi zaposlitev iskali v tujini?

Nikoli. Okolje, v katerem delam, je odlično. Prav tako imam možnost sodelovati pri največjih infrastrukturnih projektih pri nas in v tujini. Raje delam s sodelavci oz. s svojo ekipo v tujini. 

Delavnik imate zelo naporen, posledično kaj dosti prostega časa ni. Kljub temu ima vsak človek kakšen hobi, rekreacijo, kjer si naberemo nove energije. Kaj so vaši hobiji? 

Tudi hobi je povezan z vodo, in sicer kajak na divjih vodah. To je aktivnost, ki mi vzame veliko prostega časa. Rad smučam in nasploh rad preživljam čas v naravi.

Za konec, kakšen nasvet bi dali študentom, da jim bo pot do zaposlitve odprta, čim lažja? Bi namenili kakšno misel študentom ali podali mnenje o študentskem življenju, kako ga izkoristiti ipd.

Pomembno je, da so karseda aktivni in sodelujejo pri različnih projektih in dejavnostih. S tem pridobijo neformalna znanja, ki so za delodajalce zelo pomembna, in na tak način izoblikujejo svojo osebnost.

Študij nam da znanje, delovne navade in sposobnost reševanja problemov. Ne smejo pa pozabiti na obštudijsko življenje, šola ulice da prav tako določena znanja in sposobnosti, ki so kasneje zelo dobrodošle.

Hitra vprašanja

Hribi ali morje?Hribi

Pivo ali vino? Pivo

Knjiga ali film? Film

Pisarna ali teren? 70:30