V četrtek, 11.5.2017, smo se inženirji, stari do 35 let ter člani Slovenskega društva za podzemne gradnje (SDPGmč) odpravili v Švico, kjer smo se udeležili tridnevnega 1. regionalnega srečanja mladih članov Mednarodnega združenja za podzemne gradnje (International Tunnelling Association Young Members group). Prisostvovalo nas je 44 mladih inženirjev iz Danske, Švice, Avstrije, Velike Britanije, Švedske, Italije, Nemčije in Slovenije.

Iz Slovenije smo se odpravili zgodaj zjutraj, saj se je program začel ob 13. uri. Kmalu po prihodu smo spoznali preostale udeležence in se nato skupaj odpravili v nekdanji rudnik železa Gonzen Bergwerk v mestu Sargans. Z mini vlakom smo se skozi temen ozek predor odpeljali v osrčje rudnika, kjer nas je strokovni vodič vodil po predorih in nam razložil ter pokazal, kako se je razvijala tehnologija izkopavanja rude skozi čas. Rudnik so v sredini 70. let prejšnjega stoletja zaprli zaradi nekonkurenčnosti, saj so bili stroški s pridobivanjem rude v primerjavi s tekmeci višji.

Po treh urah raziskovanja rudnika smo se že kar utrujeni od dolge poti v Švico udobno namestili v predavalnici za obiskovalce rudnika Bergwerk, kjer smo poslušali predavanje o izzivih in potencialu podzemnih objektov (kavern)

 

s strani lastnika podjetja Amberg Group, g. Felixa Amberga. Sledilo je predavanje ge. Biance Taferner iz podjetja Promat, ki je govorila o izzivih požarne varnosti v predorih. Uradni del prvega dne se je zaključil z druženjem mladih inženirjev in, kot se za gradbenike spodobi, s kozarcem odličnega vina ter zelo dobro večerjo.

Naslednji dan nas je avtobus ob 7:45 odpeljal v Versuch Stollen Hagerbach (VSH). Na začetku smo si ogledali fascinanten podzemni svet Hagerbach testne galerije. Številne galerije, kaverne, testna polja, laboratoriji in trening prostori zagotavljajo idealne pogoje za raziskave, razvoj, testiranje in eksperimente v naravni velikosti. VSH je objekt v lasti družbe Amberg Group, ki jo je leta 1966 ustanovil oče g. Felixa Amberga, dr. Rudolf Amberg, ki je bil pred tem tehnični direktor rudnika Gonzen. Štiri leta kasneje, leta 1970, so odprli Hagerbach Test Gallery. Na začetku so se osredotočili na testiranje vrtanja in tehnologijo eksplozivov, z leti pa so svoj spekter storitev razširili. Danes njihova dejavnost zajema storitve vseh vidikov podzemnega rudarstva (gradnje), vključno z izkopavanjem, tesnjenjem pa tudi operativne vidike, kot je varnost. Velika podjetja kot so Hilti, Sika, Aco in drugi so najeli prostore za testiranje in razvoj svojih izdelkov.

Po ogledu smo prisluhnili zanimivemu predavanju g. Jürga Schlumpfa iz Sike o trajnosti betona. Sledila je predstavitev g. Michaela Hermanna iz VSH-ja, ki je govoril o testiranju požarne odpornosti in nam v laboratoriju na licu mesta pokazal, kako poteka poskus odpornosti betona z dodanimi polipropilenskimi vlakni na temperaturi 1050  ͦC. Beton je po nekaj minutnem testu ostal nepoškodovan, kar pa za klasičen beton ni značilno, saj se začne pri visoki temperaturi luščiti in krušiti.

Po kosilu smo bili razdeljeni v dve skupini. Prva skupina je ostala v Hagerbachu in na lastno kožo izkusila, s

kakšnimi težavami se lahko soočijo uporabniki predora v primeru neprimerno izbranih vrat za izhod v sili. Videli smo, da lahko pri uporabi klasičnih vrat, ki se odpirajo členkasto (naprej/nazaj) pride do velikih težav v primeru

nadtlaka oz. podtlaka. Če se vrata odpirajo naprej in je v prostoru kjer se nahajamo podtlak, je potrebno vrata odpreti z veliko silo. Predstavnik podjetja Elkuch, g. Michael Lierau nam je povedal, da so ljudje v opisani realni situaciji, ko so se želeli evakuirati iz predora, mislili, da so vrata zaklenjena in odšli do sosednjega zasilnega izhoda, kar pa je lahko pri požaru v predoru usodno.  V primeru, da je v cevi, kjer se nahajamo, nadtlak in se vrata odprejo proti nam, lahko utrpimo močan udarec vrat v obraz oziroma v telo. Zato je priporočljivo, da se v predorih uporabi posebna avtomatska vrata, ki se odpirajo na stran in za odpiranje le teh ni potrebna velika sila. Na koncu nam je pokazal še poškodovana testna vrata, ki so bila testirana na požarno odpornost in temperaturno obstojnost, namenjena za vgradnjo v predoru Gotthard. Samo za prototipe in testiranje so porabili približno 1 milijon EUR.

Ogledali smo si še rudnik Schollberg oz. podzemni kamnolom, kjer izkopavajo apnenčev agregat. Kaverne se kopljejo v treh conah glede na višino, pri čemer je največji prerez kaverne širok 12 m in visok 18 m. Na račun odlične samonosilnosti hribine s to metodo ogromno prihranijo, saj vgradnja podpornih ukrepov (brizgani beton, sider) ni potrebna. Kopali bodo v petih nivojih nadaljnjih 100 let. Po prihodu iz rudnika smo bili vsi navdušeni, saj smo mega demperje in velike izkope pred tem videli le na televiziji. Spoznali smo tudi strojnika, ki je vrtal luknje za eksploziv in nam povedal, da izkušnja dela v takem kamnolomu 8-9h na dan ni kaj prida prijetna, saj še poleti vidi le malo sonca, pozimi pa sploh ne. Po prihodu nazaj v Hagerbach je g. Felix Amberg uradno zaključil srečanje in nas za presenečenje povabil v laboratorij, kjer smo prisostvovali trem eksplozijam, ki se jih uporablja pri miniranju med gradnjo predora. Tako smo se polni vtisov vrnili na večerjo v hotel ter izkoristili še zadnje druženje s kolegi.

Srečanje so organizirali, Jasmina Amberg, Bianca Taferner,

Doris Frank in Lasse Verster iz ITAym odbora. Celotno srečanje je bilo organizirano s pomočjo domačih in tujih sponzorjev in seveda g. Felixa Amberga, ki nas je na srečanje povabil in z njim visoko postavil letvico za prihodnje organizatorje ITAym srečanj.

PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA PODZEMNE GRADNJE

Slovensko društvo za podzemne gradnje – young members oz. mladi člani (SDPGym) je skupina mladih inženirjev do 35. leta starosti, ki deluje pod okriljem nacionalnega društva SDPG – ITA Slovenia.

Skupina je bila ustanovljena decembra 2015 po vzoru skupin mladih članov nacionalnih združenj ITA (International Tunneling Association) po celem svetu (Anglija, Avstralija, Avstrija, Danska, Grčija, Hrvaška, Italija, Kanada, Koreja, Nemčija, Norveška, ZDA,…). Vse skupine mladih članov smo združene pod krovno organizacijo na globalnem nivoju ITA YM, ustanovljeno leta 2014.

Združenje trenutno vključuje člane s področja gradbeništva ter rudarstva in geotehnologije, ki jih povezujejo skupne želje in interesi. Društvo je odprto za vse mlade strokovnjake, raziskovalce in študente različnih strok z zanimanjem za podzemne objekte, ki želijo svoje znanje nadgraditi ter ga deliti s sovrstniki.

Cilji društva so:

  • izobraževanje mladih in njihov strokovni razvoj,
  • širitev zanimanja za podzemne objekte med mladimi,
  • povezovanje bodočih generacij strokovnjakov in medgeneracijsko sodelovanje,
  • mednarodno sodelovanje z mladimi člani društev po vsem svetu,
  • pridobivanje novih članov z zanimanjem za podzemni prostor,
  • spodbujanje mladih k izbiri kariere s tega področja.

 

Ena primarnih nalog skupine je organizacija srečanj, na katerih člani društva in vabljeni predavatelji delijo svoje znanje in izkušnje z mladimi inženirji in študenti ter tako prispevajo k njihovemu izobraževanju in oblikovanju. Poleg srečanj si člani prizadevamo za organizacijo strokovnih ekskurzij na aktualna gradbišča in obstoječe objekte tako doma kot v tujini. Slednje nam omogoča neposreden vpogled v ene večjih projektov v naši okolici in nam daje odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljamo pri vsakodnevnem delu. Prav tako člani SDPGym stremimo k mednarodnemu sodelovanju s sorodnimi društvi mladih po celem svetu.

Več o društvu si lahko preberete na spletni strani: http://www.ita-slovenia.si

Kontakt: mladi@ita-slovenia.si

Blaž Jeraj